Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie

Badanie przydatności kandydatów

W piątek 13 maja br. w sali nr 21 (I piętro) odbędzie się badanie przydatności kandydatów do PSM I st. we Wschowie. Godziny przesłuchań poszczególnych kandydatów znajdują się w załączniku.

Konkurs perkusyjny

19 maja 2022r. odbędzie się I Szkolny Konkurs Perkusyjny „Rozgrywki Werblowe”.
W konkursie biorą udział obowiązkowo wszyscy uczniowie klas perkusji.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania dwóch utworów:
– Obowiązkowa etiuda zgodnie z regulaminem
– Utwór dowolny
Przesłuchania konkursowe będą przebiegać w auli PSM I st. we Wschowie.
Uczniowie występują w kolejności od klasy I – VI.
Grę uczestników będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora PSM I st. we Wschowie.
Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy a laureaci dyplomy i nagrody.
Ogłoszenie wyników poprzedzi występ Zespołu Werblowego przygotowanego przez p. Wojciecha Kowalczyka.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na podstronie „Konkursy szkolne”.

Badanie jakości kształcenia

We wtorek 5 kwietnia o godz. 16:30 w PSM I st. we Wschowie zostanie przeprowadzone badanie testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących naukę w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w PSM I st. we Wschowie.

Celem badania jakości kształcenia w szkołach muzycznych jest:

  1. analiza stopnia zrealizowania podstawy  programowej,
  2. definiowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  3. wspomaganie szkół w podnoszeniu jakości kształcenia artystycznego.

Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.

Na przeprowadzenie testu przeznacza się 60 minut.

Badanie będzie przeprowadzone w formie testu pisemnego i słuchowego.

Test zostanie przeprowadzony w klasie 19 – I piętro.
Proszę uczniów o przyjście do szkoły o godz. 16:15.
Uczeń nieobecny przystępuje do badania w innym terminie, w miejscu wyznaczonym przez wizytatora CEA.
Uczniowie PSM I st. we Wschowie, którzy są zobowiązani do udziału w badaniu testowym:

Kl. VI/6                                                          Kl. IV/4

1. Chmura Nikola                                            1. Jamrożek Sara
2. Hańko Michał                                              2. Korzan Szymon
3. Kłos Oliwia                                                   3. Pawlak Oliwia
4. Kowalczyk Szymon
5. Matuszewska Natalia
6. Prałat Antonina
7. Reszel Magdalena
8. Rybka Izabela
9. Sachweh Martyna