Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie

Komunikat

Informuję, że nauka zdalna w Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie zostaje przedłużona do dnia 18 kwietnia 2021 r.
W przypadku, gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dopuszcza się możliwość realizacji zajęć stacjonarnie na terenie szkoły, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Dotyczy to zajęć z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego i akompaniamentu. Sposób prowadzenia zajęć będzie wynikał z ustaleń rodziców z nauczycielem przedmiotu.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Komunikat Dyrektora

W dniach od 29.03.2021 r. do 11.04.2021 r. zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej we Wschowie będą się odbywać wyłącznie w sposób zdalny.

                                Dyrektor
Krystyna Turowska

Zarządzenie 75

ZARZĄDZENIE nr 75    2020/2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. we Wschowie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie funkcjonowania PSM I st. we Wschowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 502).

§ 1

Od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. zajęcia w PSM I st. we Wschowie będą się odbywać w sposób zdalny.

§ 2

W indywidualnych przypadkach w porozumieniu z nauczycielem zajęcia mogą być realizowane na terenie szkoły.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 22 marca 2021 r.

Dyrektor 
Krystyna Turowska

Zarządzenie nr 74

ZARZĄDZENIE nr 74    2020/2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. we Wschowie
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie funkcjonowania PSM I st. we Wschowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zarządzam:

§ 1

Od dnia 15 marca 2021r. funkcjonowanie PSM I st. we Wschowie odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach i zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 marca 2021 r.

Dyrektor 
Krystyna Turowska