Komunikat CEA

Komunikat CEA w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w szkołach  artystycznych

W związku z podjęciem działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na terenie kraju, Centrum Edukacji Artystycznej informuje,
że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach artystycznych
zostają w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone.