Konsultacje

Informuję, że od 1 czerwca uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
Wymiar konsultacji będzie uzależniony od potrzeb ucznia. Konsultacje są dobrowolne dla uczniów.
Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci skorzystania z konsultacji tak, żeby można było je zorganizować w sposób bezpieczny.
Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.

Dyrektor Krystyna Turowska