INFORMACJA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY WYPOŻYCZAJĄ SZKOLNE INSTRUMENTY

W związku z prowadzoną w szkole inwentaryzacją, bardzo proszę, aby w dniach 22 do 25 czerwca zwrócić do sekretariatu wszystkie wypożyczone instrumenty.
Po dokonaniu spisu, w następnym tygodniu będzie można je odebrać.

   Dyrektor Krystyna Turowska