Komunikat Dyrektora

Do 26 czerwca br. zostaje przedłużona nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Cały czas są możliwe konsultacje z nauczycielami w szkole dla wszystkich uczniów, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Odbiór świadectw nastąpi w trybie indywidualnym. Forma i tryb wydania uczniom świadectw zostanie podana w terminie późniejszym.
Wszystkie działania szkoły odbywają się w oparciu o zalecenia MZ i GIS.

Dyrektor PSM I st. we Wschowie Krystyna Turowska