Komunikat Dyrektora

Zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycieli i uczniów o zwrot wypożyczonych z biblioteki szkolnej materiałów nutowych i książek, w związku z koniecznością przeprowadzenia skontrum
w bibliotece.
Zwrotów można dokonywać codziennie w godz od 9.00 do 19.00 do 19 czerwca.
Przyniesione nuty / książki należy pozostawić w kartonie ZWROT DO BIBLIOTEKI, który znajduje się w wyznaczonym pomieszczeniu.
Wszystkie materiały przeznaczone do zwrotu powinny być zapakowane w worek foliowy wraz z kartką zawierającą imię i nazwisko, datę zwrotu, telefon kontaktowy.
Biblioteka oceni stan techniczny zwróconych nut / książek i dokona odpisu z konta bibliotecznego ucznia lub nauczyciela.
Przypominam, że na teren szkoły wchodzimy w maseczkach i rękawiczkach. 
     

Dyrektor PSM I st we Wschowie Krystyna Turowska