Ważne ogłoszenie

Od 6 lipca 2020 obowiązuje nowe konto Rady Rodziców: 12 1010 1704 0055 1313 9134 0000.
Wszelkie darowizny na rzecz szkoły dotyczące wpłat na:
– fundusz instrumentalny
– fundusz muzyczny
– Radę Rodziców
należy przekazywać na w/w konto.