Zarządzenie 75

ZARZĄDZENIE nr 75    2020/2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. we Wschowie
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie funkcjonowania PSM I st. we Wschowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 502).

§ 1

Od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. zajęcia w PSM I st. we Wschowie będą się odbywać w sposób zdalny.

§ 2

W indywidualnych przypadkach w porozumieniu z nauczycielem zajęcia mogą być realizowane na terenie szkoły.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia 22 marca 2021 r.

Dyrektor 
Krystyna Turowska