Komunikat Dyrektora

Od 4 maja 2021 r. wracają do nauki stacjonarnej
wszyscy uczniowie klas I-III cyklu sześcioletniego.
Pozostali uczniowie uczą się na dotychczasowych zasadach.
Harmonogram łagodzenia restrykcji
przedstawiony przez Ministra Przemysława Czarnka przewiduje:
Od 15 maja nauka hybrydowa dla pozostałych uczniów.
Od 29 maja nauka stacjonarna dla wszystkich.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska