Zarządzenie 79

ZARZĄDZENIE nr 79  2020/2021
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w organizacji funkcjonowania PSM I st. we Wschowie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zarządza się co następuje:

§ 1

od dnia 26 kwietnia 2021r. wprowadzam nowy sposób realizacji zajęć w PSM I st. we Wschowie.

§ 2

Zajęcia kształcenia słuchu, rytmiki, instrumentu głównego, akompaniamentu dla uczniów klas I-III c. 6 odbywają się stacjonarnie na terenie szkoły.

§ 3

Dopuszczam udział pozostałych uczniów w zajęciach indywidualnych na terenie szkoły (instrument główny, akompaniament, fortepian dodatkowy).

§ 4

Zajęcia zespołów instrumentalnych mogą odbywać się w grupach do  5 osób.

§ 5

Pozostałe zajęcia zbiorowe dla klas starszych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, orkiestra) w dalszym ciągu odbywają się online za pośrednictwem platformy G-suite.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska