Zebranie RP

W środę 22 marca 2017 r. o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. W programie:
- wnioski pokontrolne,
- rekrutacja,
- termomodernizacja budynku szkoły,
- sprawy bieżące.