Nadzwyczajne zebranie RP

W środę 15 marca br. o godz. 17.45 odbędzie się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej w celu:
- zaopiniowania aneksu do arkusza organizacyjnego,
- przedstawienia Radzie Pedagogicznej sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków finansowych przyznanych na doskonalenie zawodowe.