"Czarodziejski flet"

Amelia Urbaniak

przywiozła II nagrodę z III Lubuskiego Konkursu "Czarodziejski flet" w Międzyrzeczu.
Uczennicy oraz nauczycielowi p. Annie Wojtowicz i akompaniatorowi p. Annie Muszkiecie-Sierocie
serdecznie gratuluję sukcesu i dziękuję za reprezentowanie szkoły.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska