Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w poniedziałek 25 września 2017 r. o godz. 17.00 w auli PSM. Przedmiotem zebrania będzie m.in.:
- zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców,
- wybór 7 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców,
- wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące sytuacji szkoły oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2017/2018,
- uchwalenie programu wychowawczego szkoły.
Wszystkich Państwa proszę o obecność.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska