Wskazówki organizacyjne

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PSM I ST. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ŚWIETLICA nr 14
 - rodzice i dzieci oczekują na lekcje
 - nauczyciel przychodzi po ucznia i odprowadza do świetlicy
 - uczniowie nie kręcą się po szkole
TOALETA
 - dostępna na parterze (pozostałe nie!)
OBOWIĄZUJE - obuwie zmienne (zmieniane na parterze)
                         - kosze na śmieci na parterze - w świetlicy (w klasach nie korzystamy z koszy)
                         - KLUCZE DO KLAS I DZIENNIKI LEKCYJNE znajdują się w sekretariacie (nr 10)
ROZKŁAD SAL