Próby

Próby w związku z koncertem "Polska muzyka filmowa" odbywają się w klasie nr 11.
27,28.10.2017 - wg planu
03.11.2017 godz. 17.00 - 20.00 chór i zespół + nauczyciele
Uczniowie biorący udział w próbach zwolnieni są w tym czasie z pozostałych zajęć.
W godzinach prób, lekcje u nauczycieli biorących udział w koncercie są zawieszone.
09.11.2017 godz. 17.00 - 20.00    zespół, nauczyciele
10.11.2017 Centrum Kultury i Rekreacji godz. 10.00 nauczyciele
                                                                     godz. 12.00 zespół i chór