Strój galowy

Przypominam uczniom biorącym udział w koncercie, że wykonawców obowiązuje strój galowy (biała góra, czarny dół).
Proszę pamiętać o tym, żeby na próbę i koncert zabrać nuty i instrument.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska