Zebranie Rady Pedagogicznej

W poniedziałek 26 września o godz. 11.30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. W programie:
- rezygnacje uczniów,
- ustalenie dni dodatkowo wolnych,
- przesłuchania CEA,
- omówienie nowych aktów prawnych,
- jubileusz szkoły,
- omówienie Planu Nadzoru Pedagogicznego,
- sprawy różne.