Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w piątek 30 września 2016 r. o godz. 17.00 w auli PSM. Przedmiotem zebrania będzie m.in.:
- zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców,
- sprawozdanie przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej z działalności dotychczasowego zarządu,
- wybór 7 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców,
- wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące sytuacji szkoły oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
Wszystkich Państwa proszę o obecność.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska