Wyniki rekrutacji

W załączniku znajduje się lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie na rok 2019/2020.
Zakwalifikowanie Kandydata oznacza pozytywny wynik zakończenia procedury weryfikacyjnej, NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYJĘCIEM DO SZKOŁY.