Zebranie ogólne Rodziców

Szanowni Rodzice
 
Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w dniu
23 września 2019r. (poniedziałek) godz. 18:00
w auli PSM.
 
Przedmiotem zebrania będzie m. in.:
- zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców
- sprawozdanie przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej z działalności dotychczasowego zarządu
- wybór 5 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców
- wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące szkoły oraz planu pracy dydaktyczno–wychowawczej w roku szkolnym 2019/2020
 
 Wszystkich państwa proszę o obecność.
 
                                              Dyrektor szkoły
                                             Krystyna Turowska