Samorząd Uczniowski

30 września 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Szkoda, że tak mało uczniów bierze udział w tych wyborach.
W tajnym głosowaniu na przedstawicieli wybrano:
Magdalenę Reszel - przewodnicząca SU
Wiktorię Motor - zastępca przewodniczącej
Martynę Sahwech - sekretarz SU
Opiekunem SU została wybrana również w głosowaniu p. Adrianna Likwiarz-Górska.
Dziękuję bardzo uczniom obecnym na zebraniu, gratuluję nowemu zarządowi wyboru i życzę dobrej współpracy i realizacji wielu ciekawych pomysłów.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska