14 października 2019

Zgodnie z Art. 74 ustawy KARTA NAUCZYCIELA dzień 14 października obchodzony jako „Dzień Edukacji Narodowej” jest świętem wszystkich pracowników oświaty i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.