Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2018 / 2019
 

poniedziałek    16.00 - 19.00

wtorek              15.30 - 19.30

czwartek          16.00 - 19.00

Biblioteka znajduje się na I piętrze w sali nr 12.
Bardzo proszę uczniów oddających nuty i inne zbiory biblioteczne o oddawanie ich bezpośrednio do biblioteki lub ewentualnie o pozostawienie w sekretariacie szkoły. Zbiorów wypożyczonych w bibliotece nie oddajemy nauczycielom.

 

NOWOŚCI BIBLIOTECZNE

 luty - marzec 2017

 

Bissinger-Ćwierz U. „Psychopedagogiczne metody pracy z uczniem najmłodszym oraz uczniem ryzyka dysleksji w szkole muzycznej”
Węcowski J. „Kolędować Małemu : śpiewnik najpiękniejszych kolęd polskich”
„Wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej” T. 3, 4, 5, 6, 8, 9
Drożdżowski M. „Krajobrazy Polski : na gitarę solo”
Kaczorowski S. „Piosenki : na chór dziecięcy (1 i 2-głosowy) i fortepian
Sawa M. „Utwory skrzypcowe”