Dla rodziców

Składki

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie

NBP Zielona Góra nr konta:
19 1010 1704 0055 1313 9120 0000

 

 składka
 kwota
tytuł wpłaty
 Rada Rodziców za rok szkolny   
 70 zł od rodziny   
 "Darowizna na rzecz szkoły"
 Fundusz szkoły
20 zł miesięcznie od rodziny 
 "Darowizna na rzecz szkoły"
 Fundusz instrumentalny
20 zł miesięcznie od ucznia
 "Darowizna na fundusz instrumentalny"

 

Rada Rodziców 2018 / 2019

1 października 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie odbyło się ogólne zebranie rodziców, które dokonało wyboru przedstawicieli do nowej Rady Rodziców. W skład 5 osobowej Rady Rodziców weszli:
            Paweł Pawlak                             - przewodniczący
            Marcin Pechacz                         - skarbnik
            Joanna Makarowska                  - sekretarz
            Marzena Matuszewska             - komisja rewizyjna
            Andrzej Barełkowski                 - komisja rewizyjna
Serdecznie dziękuję ustępującemu zarządowi Rady Rodziców za pracę i działalność w roku szkolnym 2017/2018.
Dziękuję bardzo przewodniczącemu p. Pawłowi Pawlakowi za ogromne zaangażowanie, wszelką pomoc i wsparcie w prowadzeniu szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz gratuluję zaufania rodziców i cieszę się na współpracę w nowym roku szkolnym.
Wszystkim rodzicom życzę aby nowy rok szkolny przyniósł państwu same powody do zadowolenia.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska