Strona główna

Zajęcia do odpracowania

W związku z ogólnymi zebraniami dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 1, które zostały zaplanowane na dzień 24 października 2017 r. tj. we wtorek, w tym dniu nie będzie możliwe prowadzenie naszych zajęć. W związku z powyższym zajęcia szkoły muzycznej z dnia 24 października 2017 r. należy przełożyć na sobotę 28 października 2017 r. Najlepiej ułożyć plan na ten dzień od godzin porannych. Szkoła będzie dostępna od godz. 10.00 – 17.00.

Podręczniki do kształcenia słuchu

Prosimy o odbiór zamówionych podręczników do kształcenia słuchu (kl. 1, 2, 3). Cena podręcznika 34,- zł
Podręczniki można odbierać w bibliotece (sala nr 10; poniedziałek i środa godz. 16 - 19) 

Składki 2017/2018

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie

NBP Zielona Góra nr konta:
19 1010 1704 0055 1313 9120 0000

 

 składka
 kwota
tytuł wpłaty
 Rada Rodziców za rok szkolny   
 70 zł od rodziny   
 "Darowizna na rzecz szkoły"
 Fundusz szkoły
20 zł miesięcznie od rodziny 
 "Darowizna na rzecz szkoły"
 Fundusz instrumentalny
20 zł miesięcznie od ucznia
 "Darowizna na fundusz instrumentalny"

 

Dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31 października 2017
30 kwietnia 2018
2 maja 2018
4 maja 2018
1 czerwca 2018
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

 

Wskazówki organizacyjne

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PSM I ST. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ŚWIETLICA nr 14
 - rodzice i dzieci oczekują na lekcje
 - nauczyciel przychodzi po ucznia i odprowadza do świetlicy
 - uczniowie nie kręcą się po szkole
TOALETA
 - dostępna na parterze (pozostałe nie!)
OBOWIĄZUJE - obuwie zmienne (zmieniane na parterze)
                         - kosze na śmieci na parterze - w świetlicy (w klasach nie korzystamy z koszy)
                         - KLUCZE DO KLAS I DZIENNIKI LEKCYJNE znajdują się w sekretariacie (nr 10)
ROZKŁAD SAL

Rada Rodziców 2017/2018

25 września 2017 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie odbyło się ogólne zebranie rodziców, które dokonało wyboru przedstawicieli do nowej Rady Rodziców. W skład 7 osobowej Rady Rodziców weszli:
            Paweł Pawlak                             - przewodniczący
            Marzena Matuszewska              - zastępca przewodniczącego
            Monika Fedyczkowska              - skarbnik
            Joanna Makarowska                  - sekretarz
            Marcin Pechacz                          - komisja rewizyjna
            Anna Kłosowska                        - komisja rewizyjna
            Agnieszka Aleksandrowicz       - komisja rewizyjna
Serdecznie dziękuję ustępującemu zarządowi Rady Rodziców za pracę i działalność w roku szkolnym 2016/2017.
Dziękuję bardzo przewodniczącemu p. Pawłowi Pawlakowi za ogromne zaangażowanie, wszelką pomoc i wsparcie w prowadzeniu szkoły w roku szkolnym 2016/2017 oraz gratuluję zaufania rodziców i cieszę się na współpracę w nowym roku szkolnym.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Zebranie SU - II termin

Ze względu na frekwencję na piątkowym zebraniu wyborczym Samorządu Uczniowskiego (przyszedł jeden uczeń) zebranie wyborcze musi być powtórzone. Zapraszam uczniów w środę 27 września 2017 o godz. 15.00
Dyrektor szkoły   
Krystyna Turowska