Strona główna

Test umiejętności muzycznych

We wtorek 19 marca 2019 r. o godzinie 16.30 zostanie przeprowadzone badanie testowe z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów kończących sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.
Badanie będzie przeprowadzone w formie testu pisemnego i słuchowego.
Na przeprowadzenie testu przeznacza się 60 minut.
Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.
Nieobecność ucznia na badaniach wymaga usprawiedliwienia. Uczeń nieobecny przystępuje do badania w innym terminie – w miejscu wyznaczonym przez Wizytatora CEA.
Test zostanie przeprowadzony w klasie 40 I piętro – Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie ul. Kazimierza Wielkiego 10.
Proszę uczniów o przyjście do szkoły o godzinie 16.00.
W tym dniu nie będzie zajęć z przedmiotu kształcenie słuchu dla kl. IV c4 i VI c6.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Przesłuchania techniczne

Terminy przesłuchań technicznych w roku szkolnym 2018/2019:
25 marca - saksofon
11 kwietnia - flet, klarnet
7 maja  - skrzypce

Kolejny sukces

JULIA MAKAROWSKA

nagrodzona w konkursie skrzypcowym

W sobotę 9 marca 2019 r. Julia brała udział w V Żarskich Spotkaniach Smyczkowych
dla skrzypków i altowiolistów regionu lubuskiego.
Julia zdobyła I nagrodę w grupie uczniów klas I i II.
Serdecznie gratuluję odniesionego sukcesu uczennicy i nauczycielowi p. Barbarze Zacharzewskiej.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Zebranie RP

W piątek 15 marca br. o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Audycje muzyczne - 09.03.2019

W sobotę 9 marca 2019 zajęcia z audycji muzycznych odbędą się według następującego planu:
10.00 - 10.45   kl. VI c6  i  IV c4
10.45 - 11.30
   kl. V c6   i  III c4
11.30 - 12.15   kl. IV c6  i  II c4

Zajęcia z p. D. Jarczyńską

Plan zajęć z p. Dominiką Jarczyńską w tym tygodniu (4-9 marca br.):
5.03 (wtorek)       - zajęcia wg stałego planu
7.03 (czwartek)    - zajęcia nie odbędą się
8.03 (piątek)
                    15.00 - 16.30 rytmika gr. A
                    16.30 - 18.00 rytmika gr. B
                    18.00 - 19.30 kształcenie słuchu kl. IV c6, V c6, II c4, III c4 (lekcja o patronie szkoły)
9.03 (sobota)
                      8.30 - 10.45 rytmika wszystkie grupy (lekcja o patronie szkoły)
                    11.00 - 12.30 test próbny przed Ogólnopolskim Badaniem z kształcenia słuchu i audycji
                                          muzycznych kl. VI c.6, IV c.4 – proszę o obecność wszystkich uczniów
 

Rytmika i kształcenie słuchu

Zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu - piątek 15 lutego 2019
RYTMIKA
15.00 - 16.20 grupa A
16.20 - 17.40 grupa B
KSZTAŁCENIE SŁUCHU
17.40 - 18.25 kl. IV c6 i II c4
18.25 - 19.10 kl. V c6 i III c4
19.10 - 19.55 kl. VI c6 i IV c4