Strona główna

Dni wolne

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016 / 2017:

31 października 2016 r. (poniedziałek)
2 maja 2017 r. (wtorek)
16 czerwca 2017 r. (piątek)

Wybory SU

28 września 2016 odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Samorządu Uczniowskiego w Państwowej szkole Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie. W wyniku przeprowadzonego głosowania, dokonano wyboru reprezentantów ogółu uczniów. Są to:
Lorena Telus - przewodnicząca
Patrycja Pizoń - zastępca przewodniczącej
Norbert Wronka - sekretarz
Uczniowie wybrali też nauczyciela, który będzie pełnił rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016 / 2017. Jednogłośnie wybrano p. Wojciecha Kowalczyka.
Życzę nowemu składowi dobrej współpracy, ciekawych pomysłów i działania z pożytkiem dla szkoły i uczniów.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w piątek 30 września 2016 r. o godz. 17.00 w auli PSM. Przedmiotem zebrania będzie m.in.:
- zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców,
- sprawozdanie przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej z działalności dotychczasowego zarządu,
- wybór 7 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców,
- wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące sytuacji szkoły oraz planu pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
Wszystkich Państwa proszę o obecność.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Zebranie SU

28 września br. (środa) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wyborcze Samorządu Uczniowskiego. Zapraszamy delegatów wyłonionych w poszczególnych klasach.

Zastępstwo

Uczniowie: Jakub Sierota i Wiktoria Rybka zgłoszą się w środę 21 września br. do p. Andrzeja Słowikowskiego w celu ustalenia zajęć z fortepianu (zastępstwo).

Zebranie Rady Pedagogicznej

W poniedziałek 26 września o godz. 11.30 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. W programie:
- rezygnacje uczniów,
- ustalenie dni dodatkowo wolnych,
- przesłuchania CEA,
- omówienie nowych aktów prawnych,
- jubileusz szkoły,
- omówienie Planu Nadzoru Pedagogicznego,
- sprawy różne.

Chór

Uczniowie: Agata Borowska, Agata Buszewska, Nikola Cierniak, Milena Król, Michał Leisner-Ciesielski, Dominik Marynowski, Wiktoria Rybka i Alicja Wójcik zgłoszą się na zajęcia chóru - zawsze w środę w godz. 18.00 - 19.30

Wyjazd do Eisenhűttenstad

Wyjazd do Eisenhűttenstad 11.09.2016 r. (niedziela) o godz. 6.00 autobus będzie czekał obok Netto. Jedziemy przez Sławę. Tam zbiórka dla osób które dosiadają na przystanku PKS obok Urzędu Miasta o godz. 6.25. Proszę pamiętać o zabraniu paszportów bądź dowodów osobistych i strojów galowych (biało – czarne).

Lista uczestników

Zebranie RP

W czwartek 1 września br. o godz. 12.15 odbędzie się nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej.

Warsztaty w Wieleniu

Wyjazd na warsztaty do Wielenia w poniedziałek  29 sierpnia 2016 r. godz. 8.00. Autokar będzie podstawiony obok  NETTO. Proszę zabrać ze sobą stroje galowe i instrumenty. Poniżej znajduje się lista uczestników warsztatów (29 - 31 sierpnia br).

Uczestnicy