Strona główna

Rozpoczęcie roku

1. Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego 03.09.2018 godz.10.00
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2018 o godz.15.00
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

List ministra

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice,
Szanowni Państwo!
Dobiegły końca zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie oraz ich rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy szkolnictwa artystycznego udadzą się na zasłużony odpoczynek w poczuciu dobrze wykonanej wielomiesięcznej pracy. Długie miesiące, poświęcone na doskonalenie twórczych umiejętności, także i w tym roku zaowocowały szeregiem znakomitych artystycznych osiągnięć naszych wychowanków. Składam im serdeczne gratulacje, doceniając w najwyższym stopniu trud i profesjonalizm ich pedagogów. Dziękuję za motywującą postawę rodziców młodych adeptów sztuki. Sukcesy naszych uczniów są efektem wspólnych wysiłków wszystkich środowisk skupionych wokół szkolnictwa artystycznego w Polsce.
Polski model edukacji artystycznej cieszy się zasłużoną renomą w świecie. Potwierdza ją coroczny udział naszych wychowanków w projekcie Morningside Music Bridge, organizowanym pod auspicjami Calgary Philharmonic Orchestra. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych kursów muzycznych dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Tym większy zaszczyt stanowi zatem tegoroczna propozycja strony kanadyjskiej, aby obecna edycja kursu była współorganizowana przez polskie instytucje muzyczne. Dostrzegamy w tym geście dobitny wyraz uznania dla polskiego szkolnictwa muzycznego.
Uczniowie naszych szkół artystycznych mają z roku na rok coraz lepsze warunki zdobywania wiedzy i umiejętności. Służą temu programy Ministra, skupione na inwestycjach w materialne zaplecze placówek kulturalnych, w tym także szkół artystycznych – Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego oraz Edukacja artystyczna. Miło mi ogłosić, że w bieżącym roku ministerstwo w ramach tych programów dofinansowuje 282 projekty na łączną kwotę około 40 milionów złotych. Talenty naszych dzieci są najwyższą wartością, ale ich rozwój wymaga należytego wsparcia materialnego, które realizujemy poprzez celowe programy inwestycyjne. Mam nadzieję, że dzięki nim w kolejnych latach warunki nauki w szkołach artystycznych będą w pełni odpowiadać potrzebom środowiska.
Drodzy Uczniowie!
Już za chwilę rozdanie świadectw, a w przypadku wielu spośród Was – także nagród i upominków. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień w radosny sposób zakończy Wasz rok pilnej, pięknej pracy. Życzę Wam, ale także Waszym rodzicom, pedagogom, dyrektorom i wszystkim pracownikom szkół artystycznych samych szczęśliwych dni podczas wakacyjnego wypoczynku.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego
prof. Piotr Gliński

Wyniki rekrutacji

załączniku znajduje się lista uczniów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie.

Dni Wschowy - koncert

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. we Wschowie  zaprasza na koncerty z okazji Dni Wschowy, które rozpoczynają się w piątek 15 czerwca 2018 r. koncertem Szkolnego Zespołu Perkusyjnego na scenie przy Placu Kosynierów  o godz. 1700.
Nasz występ dedykujemy władzom miasta pani Burmistrz  Danucie Patalas i panu Burmistrzowi Miłoszowi Czopkowi  z podziękowaniem za stworzenie nam warunków do pracy na czas remontu naszej szkoły oraz panu  dyrektorowi Maciejowi Grabianowskiemu za gościnność i życzliwość.
Dyrektor 
Krystyna Turowska

Uwaga - zebranie

Zebranie uczniów, którzy po raz pierwszy pojadą na warsztaty muzyczne do Niemiec, odbędzie się w piątek 22 czerwca br. zaraz po uroczystości zakończenia roku szkolnego w CKiR ok. godz. 15.30

Próba zespołu perkusyjnego

Próba zespołu perkusyjnego, który bierze udział w koncercie z okazji zakończenia roku szkolnego, w czwartek o godz.16.00

Informacja dla chóru

W związku z brakiem pełnego składu chóru, chór nie wystąpi w koncercie na uroczystości zakończenia roku.
Również z powodu absencji większości uczniów nie będzie próby chóru w dniu 15 czerwca 2018 r.

IX Turniej Przyjaźni

Na „IX Turnieju Przyjaźni” czyli konkursie dla uczniów klas skrzypiec Regionu Lubuskiego,
który odbył się  w sobotę 9 czerwca 2018 w Żaganiu,
Julia Makarowska z kl. I zdobyła III nagrodę
a Antonina Prałat z kl. II otrzymała wyróżnienie.
Laureatkom i nauczycielowi p. Barbarze Zacharzewskiej  serdecznie gratuluję sukcesu.
Dyrektor
Krystyna Turowska