Strona główna

Wyjazd do filharmonii

19 października 2018 r. organizujemy wyjazd do Filharmonii Zielonogórskiej na koncert "Mistrzowie polskiej wiolinistyki".
Uczniowie klas skrzypiec i wiolonczeli proszeni są o potwierdzenie w sekretariacie swojego udziału w wyjeździe.
koncert - godz. 19.00
wyjazd   - godz. 16.30
powrót  - godz. 21.00

Audycje muzyczne - WAŻNE!

Ważna wiadomość od p. Joanny Żywiny dla uczniów klasy IV, V, VI cyklu sześcioletniego i II, III, IV cyklu czteroletniego dotycząca AUDYCJI MUZYCZNYCH. Proszę się zapoznać z treścią załącznika i wykonać zadanie domowe.

Zebranie RP

W piątek 14 września 2018 o godz. 10.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Godziny pracy

Sekretariat czynny codziennie w godz. 11.00 - 15.00
Księgowość pracuje codziennie w godz. 8.00 - 12.00
Godziny przyjęć dyrektora: wtorek i czwartek w godz. 15.00 - 17.00
Dyżur kierowniczy - Marta Sadowska   środa 15.00 - 17.00

Uwaga

Sekretariat i księgowość szkoły znajduje się w pokoju nr 12 na parterze w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.

Rozpoczęcie roku

1. Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego 03.09.2018 godz.10.00
2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 03.09.2018 o godz.15.00
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie

List ministra

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice,
Szanowni Państwo!
Dobiegły końca zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie oraz ich rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy szkolnictwa artystycznego udadzą się na zasłużony odpoczynek w poczuciu dobrze wykonanej wielomiesięcznej pracy. Długie miesiące, poświęcone na doskonalenie twórczych umiejętności, także i w tym roku zaowocowały szeregiem znakomitych artystycznych osiągnięć naszych wychowanków. Składam im serdeczne gratulacje, doceniając w najwyższym stopniu trud i profesjonalizm ich pedagogów. Dziękuję za motywującą postawę rodziców młodych adeptów sztuki. Sukcesy naszych uczniów są efektem wspólnych wysiłków wszystkich środowisk skupionych wokół szkolnictwa artystycznego w Polsce.
Polski model edukacji artystycznej cieszy się zasłużoną renomą w świecie. Potwierdza ją coroczny udział naszych wychowanków w projekcie Morningside Music Bridge, organizowanym pod auspicjami Calgary Philharmonic Orchestra. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych kursów muzycznych dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Tym większy zaszczyt stanowi zatem tegoroczna propozycja strony kanadyjskiej, aby obecna edycja kursu była współorganizowana przez polskie instytucje muzyczne. Dostrzegamy w tym geście dobitny wyraz uznania dla polskiego szkolnictwa muzycznego.
Uczniowie naszych szkół artystycznych mają z roku na rok coraz lepsze warunki zdobywania wiedzy i umiejętności. Służą temu programy Ministra, skupione na inwestycjach w materialne zaplecze placówek kulturalnych, w tym także szkół artystycznych – Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego oraz Edukacja artystyczna. Miło mi ogłosić, że w bieżącym roku ministerstwo w ramach tych programów dofinansowuje 282 projekty na łączną kwotę około 40 milionów złotych. Talenty naszych dzieci są najwyższą wartością, ale ich rozwój wymaga należytego wsparcia materialnego, które realizujemy poprzez celowe programy inwestycyjne. Mam nadzieję, że dzięki nim w kolejnych latach warunki nauki w szkołach artystycznych będą w pełni odpowiadać potrzebom środowiska.
Drodzy Uczniowie!
Już za chwilę rozdanie świadectw, a w przypadku wielu spośród Was – także nagród i upominków. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień w radosny sposób zakończy Wasz rok pilnej, pięknej pracy. Życzę Wam, ale także Waszym rodzicom, pedagogom, dyrektorom i wszystkim pracownikom szkół artystycznych samych szczęśliwych dni podczas wakacyjnego wypoczynku.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego
prof. Piotr Gliński