Strona główna

Zebrania rodziców

Zebranie z Rodzicami uczniów klasy fletu odbędzie się w piątek 12 października o godz. 18.15 w sali nr 11.
Zebranie z Rodzicami uczniów Zespołu kameralnego fletów prostych odbędzie się w piątek 12 października o godz. 18.45 w sali nr 11.

Przesłuchania CEA

Terminy przesłuchań CEA:
skrzypce  - Zielona Góra - 3-4 grudnia 2018 r.
fortepian  - Gubin - 6-7 grudnia 2018 r.
trąbka       - Słubice - 10 grudnia 2018 r.
klarnet, saksofon, flet - Słubice 11 grudnia 2018 r.

Podręcznik do audycji muzycznych

Uczniowie, którzy nie kupili jeszcze podręcznika do audycji muzycznych "W krainie muzyki" A. Kreiner-Bogdańskiej, mogą go nabyć w bibliotece szkolnej w cenie 26,- zł Biblioteka jest czynna w poniedziałek i czwartek w godz. 16-18.
DOTYCZY UCZNIÓW: kl. 4, 5, 6 c6 oraz 2, 3 i 4 c4.

Zajęcia z p. D. Zacharuk

Pierwsze zajęcia z kształcenia słuchu z p. Dominiką Zacharuk odbędą się w czwartek 4 października br. wg ustalonych godzin.

Godziny pracy

Sekretariat czynny codziennie w godz. 10.00 - 16.00
Księgowość pracuje codziennie w godz. 8.00 - 14.00

Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w dniu 1 października 2018 r. godz. 17.00 do Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie.
Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców oraz przekazanie informacji dotyczącej sytuacji szkoły oraz zapoznanie z planem pracy dydaktyczno - wychowawczym w roku szkolnym 2018 / 2019.
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 listopada 2018
2 maja 2019
Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska