Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie

Logowanie do platformy G-Suite

Przypominamy, że w szkole funkcjonuje platforma G-Suite, w ramach której uczniowie i nauczyciele dysponują szkolnymi kontami e-mail.
Aby się zalogować do platformy, należy wejść na stronę: www.gmail.com
Każdy uczeń loguje się poprzez adres: imie.nazwisko@psmwschowa.eu
W miejsce imienia i nazwiska należy wpisać swoje dane.

Instrukcja logowania do platformy.

Komunikat

Regulamin dotyczący sposobu realizacji zajęć w PSM I st. we Wschowie
w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1830)

Z dniem 19 października 2020 r. wprowadzam zmiany organizacji pracy szkoły
wynikające z w/w rozporządzenia.

  1. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – instrument główny, akompaniament, fortepian dodatkowy odbywają się w szkole w systemie stacjonarnym.
  2. ZAJĘCIA Z ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH – przy ograniczonej ilości do 5 osób w grupie odbywać się będą w szkole.
  3. ZAJĘCIA ZBIOROWE OGÓLNOMUZYCZNE – kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika odbywać się będą w systemie hybrydowym. Uczniowie pozostający na kwarantannie uczestniczą
    w zajęciach po zalogowaniu się na platformie G-Suite. W przypadku trudności z dostępem do platformy nauczyciele prowadzący zajęcia ustalą indywidualny sposób realizacji programu. Ilość uczniów w grupie ograniczona do 5 osób.
  4. Wszystkie zajęcia realizowane są wg dotychczasowego planu zajęć.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

SmartMusic

Zachęcam zarówno nauczycieli jak i uczniów do skorzystania z internetowego narzędzia SmartMusic, które może stanowić doskonałą pomoc w przypadku nauczania zdalnego.
Na kanale YouTube można zapoznać się z filmami instruktażowymi.
Link do filmów instruktażowych.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Koncert dla Seniorów

W czwartek 8 października 2020 r. w Restauracji Wschowianka zagramy Koncert dla Seniorów – program.

Rada Rodziców 2020/2021

29 września 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. we Wschowie odbyło się ogólne zebranie rodziców, które dokonało wyboru swoich przedstawicieli do nowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
W skład 5 osobowej Rady Rodziców weszli:

Paweł Pawlak                            – przewodniczący
Gabriel Janus                            – z-ca przewodniczącego
Joanna Makarowska                – sekretarz
Anna Kłosowska                        – komisja rewizyjna
Marzena Matuszewska           – komisja rewizyjna
Serdecznie dziękuję ustępującemu zarządowi Rady Rodziców za pracę i działalność w roku szkolnym 2019/2020.
Dziękuję bardzo przewodniczącemu p. Pawłowi Pawlakowi za ogromne zaangażowanie, wszelką pomoc i wsparcie w prowadzeniu szkoły w roku szkolnym 2019/2020 oraz gratuluję zaufania rodziców i cieszę się na współpracę w nowym roku szkolnym.
Wszystkim rodzicom życzę aby nowy rok szkolny przyniósł państwu same powody do zadowolenia.

  Dyrektor szkoły 
Krystyna Turowska

Dodatkowe dni wolne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2020 r.
4 czerwca 2021 r.

Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Zaproszenie dla Rodziców

Szanowni Rodzice

Zapraszam na ogólne zebranie rodziców w dniu
29 września 2020r. (wtorek) godz. 19:00 w auli PSM.

Przedmiotem zebrania będzie m. in.:
-zapoznanie rodziców z prawnymi podstawami funkcjonowania Rady Rodziców,
– sprawozdanie przewodniczącego oraz komisji rewizyjnej z działalności dotychczasowego zarządu,
– wybór 5 przedstawicieli do nowej Rady Rodziców,
– wystąpienie dyrektora szkoły dotyczące szkoły oraz planu pracy dydaktyczno–wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021.
Wszystkich Państwa proszę o obecność.

                                              Dyrektor szkoły
Krystyna Turowska

Podręcznik „Nasza muzyka”

Uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze książki pt. „Nasza muzyka”, będą mogli ją nabyć
u nauczyciela kształcenia słuchu i rytmiki w cenie 33 zł

Skład Pocztu Sztandarowego

Skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2020/2021:

Natalia Matuszewska
Oliwia Pawlak
Szczepan Gałka