Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie

Wyniki rekrutacji

W załączniku znajduje się lista uczniów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do PSM I st. we Wschowie na rok szkolny 2020/2021.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY WYPOŻYCZAJĄ SZKOLNE INSTRUMENTY

W związku z prowadzoną w szkole inwentaryzacją, bardzo proszę, aby w dniach 22 do 25 czerwca zwrócić do sekretariatu wszystkie wypożyczone instrumenty.
Po dokonaniu spisu, w następnym tygodniu będzie można je odebrać.

   Dyrektor Krystyna Turowska

Uwaga Absolwenci

Uczniowie, którzy kończą szkołę są zobowiązani do złożenia wypełnionej KARTY OBIEGOWEJ.
W tym celu należy rozliczyć się z biblioteką z wypożyczonych materiałów nutowych i książek
(zgodnie z wcześniejszym komunikatem) oraz do 25 czerwca zwrócić wypożyczony instrument.

Dyrektor Krystyna Turowska

Komunikat Dyrektora

Do 26 czerwca br. zostaje przedłużona nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Cały czas są możliwe konsultacje z nauczycielami w szkole dla wszystkich uczniów, po wcześniejszym uzgodnieniu.
Odbiór świadectw nastąpi w trybie indywidualnym. Forma i tryb wydania uczniom świadectw zostanie podana w terminie późniejszym.
Wszystkie działania szkoły odbywają się w oparciu o zalecenia MZ i GIS.

Dyrektor PSM I st. we Wschowie Krystyna Turowska

Komunikat Dyrektora

Zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycieli i uczniów o zwrot wypożyczonych z biblioteki szkolnej materiałów nutowych i książek, w związku z koniecznością przeprowadzenia skontrum
w bibliotece.
Zwrotów można dokonywać codziennie w godz od 9.00 do 19.00 do 19 czerwca.
Przyniesione nuty / książki należy pozostawić w kartonie ZWROT DO BIBLIOTEKI, który znajduje się w wyznaczonym pomieszczeniu.
Wszystkie materiały przeznaczone do zwrotu powinny być zapakowane w worek foliowy wraz z kartką zawierającą imię i nazwisko, datę zwrotu, telefon kontaktowy.
Biblioteka oceni stan techniczny zwróconych nut / książek i dokona odpisu z konta bibliotecznego ucznia lub nauczyciela.
Przypominam, że na teren szkoły wchodzimy w maseczkach i rękawiczkach. 
     

Dyrektor PSM I st we Wschowie Krystyna Turowska

Koronawspomnienia

Pandemia której doświadczyliśmy jest zjawiskiem bezprecedensowym w naszym życiu i z pewnością zostawiła ślad w naszych myślach.
Drodzy Uczniowie,
zapraszam Was do podzielenia się swoimi przeżyciami i doświadczeniami z czasu nauki zdalnej, będącej konsekwencją tej pandemii. Zachęcam do napisania krótszej bądź dłuższej wypowiedzi na temat „Jak pandemia wpłynęła na moje życie – refleksje z nauki w czasie pandemii”.
Napiszcie – czy to był trudny czas dla Was 
              – czy ten sposób nauki Wam odpowiadał
              – co Wam się podobało w szkole online 
              – czy nauka zdalna ma jakieś plusy 
              – czy tęskniliście za szkołą 
Wasze pisemne wypowiedzi na ten temat trafią do kroniki szkolnej dokumentującej ten trudny rok szkolny. Można też swoją wypowiedź nagrać audio lub video wówczas zamieścimy ją na naszej stronie internetowej. A może chcecie wypowiedzieć się w innej formie np. rapowanej wypowiedzi muzycznej. Nie ograniczam Waszej wyobraźni.
Wśród uczniów, którzy wezmą udział w dokumentowaniu swoich przeżyć i wrażeń z czasu nauki zdalnej zostaną rozlosowane nagrody.
Trzymamy się nadziei, że ten czas epidemii dobiega końca i zostaną po nim takie wspomnienia  jak te, do napisania których Was zachęcam.
Wypowiedzi lub pliki z nagraniami można przesłać na adres szkoły  psm.wschowa@wp.pl
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w szkole na zajęciach w tradycyjnej formie.
                                        Dyrektor Krystyna Turowska

Konsultacje – A. Likwiarz-Górska

Drodzy Uczniowie od 4.06 będą odbywać się konsultacje dla chętnych osób z kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Proszę wpisywać się na godziny – rozpiska w załączniku.
Zespół smyczkowy spotka się w sobotę 06.06 (poinformuję osobiście osoby z zespołu, na którą godzinę kto przyjdzie).

Pozdrawiam i do zobaczenia 🙂
Ada Górska

Kształcenie słuchu i audycje muzyczne (28.05)

Drodzy Uczniowie w załącznikach poniżej znajdują się sprawdziany z kształcenia słuchu. Proszę znaleźć swoją klasę, rozwiązać i wysłać nauczycielowi na adres e-mail.
kl. I c4
kl. IV c6 i II c4
kl. V c6 i III c4
kl. VI c6 i IV c4

W poniższych załącznikach testy z audycji muzycznych – proszę znaleźć swój test, uzupełnić go i przesłać nauczycielowi na adres e-mail.
kl. IV c6 i II c4
kl. V c6 i III c4
kl. VI c6 i IV c4