Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Kurpińskiego we Wschowie

Informacja dotycząca rekrutacji

W związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania szkoły informujemy, że wnioski o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie można składać również drogą elektroniczną na adres psm.wschowa@wp.pl  Zaświadczenie lekarskie, które powinno być załączone do wniosku, może być dostarczone w terminie późniejszym.

        Dyrektor Krystyna Turowska

Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Drodzy Uczniowie w związku z przedłużeniem wszystkich dotychczasowych regulacji spowodowanych koronawirusem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, do dnia 26 kwietnia br. szkoła pozostaje zamknięta a nauczanie nadal będzie prowadzone na odległość. Zatem wszystkie formy kontaktu i sposoby prowadzenia zdalnej nauki pozostają bez zmian.   Pozdrawiam Wszystkich z nadzieją, że wkrótce się zobaczymy.

Dyrektor Krystyna Turowska