Podziękowania dla darczyńców i przyjaciół szkoły

Działalność artystyczna szkoły możliwa jest dzięki wsparciu i pomocy naszych partnerów oraz sponsorów. W tym miejscu wszystkim Im serdecznie dziękujemy!!!

2019/2020

Serdeczne podziękowania dla:
Państwa Kopeć – za pomoc przy transporcie instrumentów na koncerty
Pani Barbary Płóciniak – za podarowanie szkole futerałów na rogi myśliwskie

2018/2019

Serdeczne podziękowania dla:
p. Marcina Pechacza – za zaangażowanie i pomoc w prowadzeniu remontu szkoły
p. Adrianny Knieć – za ofiarne pełnienie funkcji prezesa Stowarzyszenia BIS, za aktywność, pozyskiwanie środków dla szkoły, za prowadzenie współpracy zagranicznej.
dr. Waldemara Hermana – za podarowanie szkole fortepianu

 Rodzicom za pomoc i wsparcie w prowadzeniu szkoły:
p. Dawidowi Buchowskiemu
p. Dominice Fedyczkowskiej
p. Leszkowi Jamrożkowi
p. Tomaszowi Kłosowi
p. Piotrowi Kłosowi
p. Pawłowi Koniecznemu
p. Monice i Pawłowi Kopeć
p. Danielowi Krawczykowi
p. Joannie i Andrzejowi Makarowskim
p. Robertowi Sierocie
p. Barbarze Nieścior
p. Maciejowi Onufrej
p. Pawłowi Pawlakowi
p. Brygidzie i Pawłowi Piwowar
p. Barbarze Płóciniak
p. Krzysztofowi Rybka
p. Krzysztofowi Safiańczukowi
p. Jarosławowi Tymczyszyn
p. Robertowi Wypychowi
p. Pawłowi Zasowskiemu

2017/2018

Serdeczne podziękowania dla:
Pana Pawła Kopecia – za pomoc w transporcie instrumentów perkusyjnych na koncerty do Jędrzychowic, Głogowa i Nowego Tomyśla.

2016/2017

Państwu Monice i Pawłowi Kopeć za opiekę i dowiezienie uczniów na koncerty w Głogowie i Sławie.
Panu Krzysztofowi Chruszczewskiemu za przygotowanie dekoracji na Szkolny Konkurs Kolęd.
Panu Krzysztofowi Rybce za transport uczniów na warsztaty perkusyjne do Leszna.
Pani Barbarze Płóciniak za dbałość o stroje zespołu sygnalistów w związku z występami.
Państwu Monice i Pawłowi Kopeć oraz pani Magdalenie Adamskiej za pomoc w transporcie instrumentów na koncerty.

2015/2016

Panu Krzysztofowi Wronce za podarowanie słodyczy na koncert 3 czerwca 2016.
Podziękowania dla P.T. Krystyny Kosińskiej, Beaty Pazyko, Ewy Mikołajek, Barbary Zacharzewskiej, Kingi Jasiak, Dominiki Olszowskiej, Małgorzaty Mickiewicz, Doroty Chudzińskiej, Marcina Pechacza, Barbary Nieścior i Agnieszki Grzelak za przygotowanie poczęstunku – słodyczy, owoców, napojów i naczyń dla uczestników Szkolnego Konkursu Smyczkowego w dniu 5 maja 2016 r.
Pani Monice Kopeć za upieczenie ciasta z własnej inicjatywy dla biorących udział w warsztatach perkusyjnych, czym zrobiła wszystkim miłą niespodziankę i wielką przyjemność.
Komendantowi Powiatowemu Policji Panu Tomaszowi Kłosowskiemu za wystąpienie z wnioskiem (rozpatrzonym pozytywnie) o postawienie luster drogowych przy wyjeździe z parkingu szkolnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa dowożącym dzieci do szkoły.
Panu Mariuszowi Klamce za wykonanie pilnych prac stolarskich w szkole.
Panu Jarosławowi Gałkowi za podarowanie szkole instrumentu klawiszowego Yamaha.
Panu Krzysztofowi Rybce za ufundowanie przejazdu uczniów na koncert do Szlichtyngowej.
Pani Katarzynie Wronce za pomoc w przygotowaniu dekoracji na koncerty.
Panu Robertowi Kokocińskiemu za błyskawiczne usunięcie poważnej awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej.
Paniom: Adriannie Knieć i Barbarze Płóciniak za przygotowanie uczniom posiłku na warsztaty wokalne. Panie same usmażyły naleśniki.
Pani Barbarze Kaminiarz za nieodpłatne przekazanie szkole szkole pianina.
Panu Krzysztofowi Knieciowi za pomoc przy transporcie instrumentów do szkoły.
Panu Jarosławowi Brzezińskiemu za ofierowane szkole cenne książki i nuty.
Pani Ewie Sobczuk za oprawienie fotografii dawnej Wschowy, które ozdobią szkołę. Panu Krzysztofowi Knieciowi za błyskawiczną naprawę awarii prądu i wody.

2014/2015

Panu Mirosławowi Januszowi za okazaną pomoc w przewiezieniu do szkoły dekoracji na koncert.
Panu Robertowi Łobaczewskiemu za skręcanie mebli zakupionych do szkoły i naprawę bieżących usterek.
Panu Jarosławowi Brzezińskiemu za podarowanie szkole nut.
Pani Adriannie Knieć za skoroszyty dla klas I. oraz za organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla szkoły; za zorganizowanie sponsorów do Konkursu Kolęd;
Panu Mariuszowi Klamce za naprawę skrzypiec.Panu Dawidowi Góral za wymalowanie auli szkolnej.
Panu Wojciechowi Kowalczykowi za ofiarowanie szkole sprzętów.

2013/2014

Panu Robertowi Kokocińskiemu za błyskawiczną pomoc w usunięciu awarii WC.
Panu Robertowi Kokocińskiemu za uratowanie sytuacji awaryjnej z drzwiami wyjściowymi.
Panu Krzysztofowi Knieciowi za zamontowanie elektrycznych suszarek w łazienkach uczniów; za zorganizowanie zimnych napojów i zamontowanie wiatraka elektrycznego w auli;
Panu Mariuszowi Klamce za wykonanie wózka do transportu instrumentu.
Panu Grzegorzowi Klamce za ofiarowanie szkole choinki.
Panu Łukaszowi Nieściorowi za udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie porad prawnych.
Pani Katarzynie Wronce za przygotowanie dekoracji na 42. Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw.
Państwu Sandrze i Wacławowi Gierczakom za zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczetników 42. Konfrontacji Muzykujących Rodzeństw.
Panu Tomaszowi Grzelakowi za pomoc w przetransportowaniu pianina i sprzętów do Zamku Wschowskiego na 42. Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw.
Pani Monice Miziewicz za zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników warsztatów chóralnych.

2012/2013

Pani Katarzynie Wronka za całoroczną dbałość o oprawę plastyczną uroczystości szkolnych.
Pani Barbarze Buchwald za sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdu do Żar na „Impresje Kameralistyczne”.
Pani Sandrze Gierczak za zorganizowanie po raz kolejny słodkiego poczęstunku dla uczestników Festiwalu Gitarowego.
Pani Joannie Szcześniak za miłą współpracę i bardzo dużą pomoc przy organizacji Festiwalu Gitarowego.
Panu Mariuszowi Klamce za wykonanie półki na instrumenty do klasy perkusji.
Panu Dawidowi Góralowi za wymalowanie pokoju nauczycielskiego i sąsiednich pomieszczeń.
Pani Dorocie Grys za ofiarowanie szkole pulpitu.
Pani Sandrze Gierczak za przygotowanie ciasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej i na zabawę karnawałową dla dzieci.
Panu Zygmuntowi Frąckowiakowi za promowanie działalności szkoły w prasie lokalnej.
Pani Ewie Sobczuk za oprawienie obrazów.Panu Krzysztofowi Knieć za pomoc w naprawie bieżących usterek.

2011/2012

Panu Andrzejowi Barełkowskiemu za życzliwość i wszelką pomoc okazaną szkole.
Pani Wiesławie Kreczetowskiej za ufundowanie zestawu kawowego.
Pani Dorocie Grys za podarowanie szkole tapety i firan.
Panu Grzelak za wywiezienie złomu.
Panu Krzysztofowi Knieć za osobiste wykonanie prac remontowych w szkole (podłączenie oświetlenia awaryjnego, zainstalowanie ogrzewacza do wody, prace murarskie).
Pani Katarzynie Wronce za przygotowanie dekoracji na wszystkie ważne uroczystości szkolne.
Paniom: Sandrze Gierczak, Barbarze Nieścior, Tatianie Smagale i Magdalenie Nogalskiej za zakupienie rolet do klasy rytmiki.
Panu Wacławowi Gierczak za systematyczne przekazywanie słodkich poczęstunków na imprezy szkolne.
Panu Radosławowi Wojtowiczowi za przekazanie szkole odbiornika TV.

przed 2011

Panu Andrzejowi Szmania z Firmy ERMA za ofiarowanie szkole drewna opałowego.
Firmie P.H. „Kolor” Sp. z o.o. – za życzliwość i ofiarowanie szkole farb i materiałów, które pozwolą na odświeżenie klas.
Staroście Powiatu Wschowskiego Panu Markowi Kozaczkowi.
Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa Panu Krzysztofowi Grabce.
Panu Krzysztofowi Chruszczewskiemu – za pomoc w przygotowaniu oprawy plastycznej imprez szkolnych.
Pani Halinie Drgas – za dostarczanie choinek dla szkoły.
Panu Ryszardowi Łopusiewiczowi – za pomoc w transporcie drewna.
Panu Maciejowi Sadowskiemu – za pomoc w przygotowywaniu imprez szkolnych.
Panu Andrzejowi Szczęsnemu – za wykonanie strony internetowej szkoły.
Tartakowi OTTO – za nieodpłatne przekazanie drewna opałowego dla szkoły.
Panu Jackowi Józefiakowi –  za nieodpłatny transport uczniów na koncerty i konkursy.
Podziękowanie dla Pana Piotra Przybylskiego za nieodpłatne wykonanie prac stolarskich w szkole.
Podziękowanie dla Pełnomocnika Burmistrza Pana Krzysztofa Rękosia.
Podziękowanie dla Pana Jerzego Kota – Zakład robót budowlano – wykończeniowych – za przekazanie szkole farb i materiałów do odświeżenia klas.
Podziękowanie dla Pani Honoraty Kazieczko za pomoc w adaptacji akustycznej klasy perkusji oraz za to, że służy swoim talentem we wszystkich potrzebach szkoły.
Podziękowanie dla Pani Ewy Łącznej za podarowanie szkole gitary.
Podziękowanie dla Pana Stanisława Lewczuka z Głogowa za przekazanie szkole wartościowych nut.
Podziękowanie dla Pani Iwony Szmagaj za ogromną pomoc przy organizacji Szkolnego Konkursu Pianistycznego „Za kotarą”. Dziękujemy za uszycie pięknej kotary, która już na stałe będzie zdobić aulę szkolną.
Podziękowanie dla Pana Janusza Wypycha za przekazania szkole ogromnej ilości ciekawych nut, które wzbogaciły zasoby naszej biblioteki.
Podziękowanie dla Państwa Adrianny i Krzysztofa Knieć za wyjątkowe zaangażowanie, wsparcie, gotowość i pomoc okazywaną szkole w każdej sytuacji.
Podziękowanie dla Pani Danuty Furmańczak za przekazanie kilku egzemplarzy nut w doskonałym stanie.
Podziękowanie dla Publicznej Biblioteki w Sławie za przekazanie literatury fachowej dla biblioteki szkolnej.
Podziękowanie dla dr Scecewicz za przekazanie literatury fachowej dla biblioteki szkolnej.
Podziękowania dla Pana Kazimierza Sawickiego.
Podziękowanie dla Pani Ewy Sobczuk za oprawę obrazów.
Podziękowanie dla Pana Andrzeja Polańskiego za ofiarowane nowe nuty do biblioteki szkolnej.
Podziękowanie dla Pana Mariusza Klamki za pomoc w pracach technicznych w szkole.
Podziękowanie dla Pana Grzegorza Klamki za przekazanie szkole choinki.
Podziękowanie dla Pani Honoraty Kazieczko za uszycie firan do szkoły.
Podziękowanie dla Państwa Marty i Dawida Góral za wymalowanie i tapetowanie kilku pomieszczeń szkolnych.