Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. we Wschowie
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020 / 2021.

Zapraszamy wszystkich, którym muzyka jest bliska, do podjęcia nauki w naszej szkole. To właściwe miejsce dla tych, którzy chcą grać i poszerzać wiedzę o muzyce. Jesteśmy jedyną państwową szkołą artystyczną w mieście i powiecie wschowskim.
Edukacja muzyczna rozwija sferę duchową, emocjonalną i estetyczną, kształci twórcze myślenie, samokontrolę, obowiązkowość i systematyczność w pracy, dlatego warto podjąć trud doskonalenia się w tej dziedzinie.
Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom nauczania a indywidualny system nauczania pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
Nasza szkoła pełni nie tylko funkcje dydaktyczne, ale też kulturotwórcze. Propagujemy i upowszechniamy muzykę na różne sposoby, docierając do różnych środowisk (koncerty edukacyjne dla szkół i przedszkoli, koncerty w szpitalu, w Bibliotece w Szlichtyngowej, w Domu Kultury w Sławie). Tworzymy kulturę lokalną, biorąc udział i inicjując koncerty okolicznościowe i środowiskowe. Najlepsi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach, przeglądach i festiwalach, gdzie odnoszą sukcesy. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizujemy wyjazdy na koncerty i warsztaty muzyczne. Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną, współpracując z Orkiestrą Dętą w Luckau.

Nauka w szkole to czas spędzony twórczo i efektywnie.
Szkoła gwarantuje naukę w placówce wolnej od patologii, wyczulonej na indywidualne potrzeby ucznia i uwrażliwiającej na PIĘKNO, DOBRO i PRAWDĘ. Gruntowna modernizacja szkoły przeprowadzona w ostatnich latach, pozwoliła na stworzenie młodym adeptom sztuki muzycznej lepszych warunków do realizowania ich artystycznych pasji.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

REGULAMIN REKRUTACJI