Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. we Wschowie
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2021 / 2022.

Zapraszamy wszystkich, którym muzyka jest bliska, do podjęcia nauki w naszej szkole.

To właściwe miejsce dla tych, którzy chcą grać i poszerzać wiedzę o muzyce. Jesteśmy jedyną państwową szkołą artystyczną w mieście i powiecie wschowskim.

Edukacja muzyczna rozwija sferę duchową, emocjonalną , estetyczną, i społeczną. Podejmując naukę gry na instrumencie ćwiczysz cierpliwość, opanowanie i wytrwałość. Rozwijasz zdolność zapamiętywania. Ćwiczysz kreatywność i rozwijasz twórcze myślenie. Poprawia się twoja koordynacja ruchowa. Uczysz się odpowiedzialności. Granie na instrumencie wyostrza koncentrację. Muzyka działa odprężająco i redukuje stres. Uczysz się lepiej zarządzać czasem i nabywasz umiejętności organizacyjne. Rozwój słuchu muzycznego ułatwia naukę języków obcych. Robiąc postępy w grze na instrumencie wzmacniasz swoje poczucie wartości.

Doświadczona i kompetentna kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom nauczania a indywidualny system nauczania pozwala każdemu uczniowi osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
Nasza szkoła pełni nie tylko funkcje dydaktyczne, ale też kulturotwórcze. Propagujemy i upowszechniamy muzykę na różne sposoby, docierając do różnych środowisk (koncerty edukacyjne dla szkół i przedszkoli, koncerty w szpitalu, w bibliotekach i domach kultury w całym powiecie wschowskim). Tworzymy kulturę lokalną, biorąc udział i inicjując koncerty okolicznościowe i środowiskowe. Najlepsi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach, przeglądach i festiwalach, gdzie odnoszą sukcesy. W ramach zajęć pozalekcyjnych organizujemy wyjazdy na koncerty i warsztaty muzyczne. Szkoła prowadzi wymianę zagraniczną, współpracując z Orkiestrą Dętą w Luckau.

Nauka w szkole to czas spędzony twórczo i efektywnie, gwarantujący uczniom rozwój.
Szkoła zapewnia naukę w placówce wolnej od patologii, wyczulonej na indywidualne potrzeby ucznia i uwrażliwiającej na PIĘKNO, DOBRO i PRAWDĘ. Gruntowna modernizacja szkoły przeprowadzona w ostatnich latach, pozwoliła na stworzenie młodym adeptom sztuki muzycznej lepszych warunków do realizowania ich artystycznych pasji.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

REGULAMIN REKRUTACJI