Samorząd Uczniowski

SU w roku szkolnym 2020/2021:

przewodniczący –

zastępca            –

sekretarz            –

Opiekun SU     –

Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2020/2021:

Szczepan Gałka

Natalia Matuszewska

Oliwia Pawlak