Terminarz

TERMINARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2020 / 2021

dzień godz. wydarzenie
WRZESIEŃ
1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego
7 IX 10.00 Platforma G-suite – szkolenie
10 IX 13.00 e-dziennik – szkolenie
25 IX 17.00 Zebranie wyborcze Samorządu Uczniowskiego
29 IX 19.00 Zebranie wyborcze Rady Rodziców
     
     
     
PAŹDZIERNIK
1 XMiędzynarodowy Dzień Muzyki
8 X16.00Koncert dla Seniorów – Restauracja Wschowianka
14 X   Dzień Edukacji Narodowej
16 -22 X fb Dni z Janem Pawłem II – publikacja nagrań na szkolnym profilu społecznościowym facebook
17 X 16.00 Promocja książki p. Karola Muszkiety o K. Kurpińskim – CKiR we Wschowie. Koncert uczniów i nauczycieli
 
     
     
     
LISTOPAD
1 XI   Wszystkich Świętych
2 XI   Dodatkowy dzień wolny
11 XI   Święto Niepodległości
24-26 XI   Konferencja naukowa on-line „Dydaktyka perkusyjna w Polsce” (Sz. Franek, W. Kowalczyk)
     
     
GRUDZIEŃ
17 XII 10.00 Szkolenie on-line „Higiena pracy głosu w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym” (Rada Pedagogiczna)
23-31 XII   Zimowa przerwa świąteczna
     
     
     
STYCZEŃ
1 I   Nowy Rok – dzień wolny
4-17 I   Ferie zimowe
22 I   Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
     
     
LUTY
     
     
     
MARZEC
4 IIISzkolenie Rady Pedagogicznej „Motywowanie uczniów. Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego”
6 III   Dzień Patrona (Samorząd Uczniowski)  
     
25 III   Testy CEA  
KWIECIEŃ
1-6 IV   Wiosenna przerwa świąteczna
    Muzykujące Rodzeństwa – koncert
    Szkolenie Rady Pedagogicznej „Wystąpienia publiczne, prowadzenie zebrań przez nauczycieli”
     
MAJ
1 V   Święto Pracy
3 V   Święto Konstytucji 3 Maja
24-27 V   Drzwi Otwarte
26 V   Szkolny konkurs pianistyczny „Za kotarą”
28 V   Egzaminy wstępne
  21 V   Wiosenne Spotkanie Szkół Muzycznych
   
     
     
     
     
CZERWIEC
1 VI   Dzień Dziecka
4 VI   Dodatkowy dzień wolny
10-17 VI   Egzaminy promocyjne i końcowe
18 VI   Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
21 VI   Estrada Absolwentów
25 VI   Zakończenie zajęć
26 VI – 31 VIII   Ferie letnie