Terminarz

TERMINARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2020 / 2021

dzień godz. wydarzenie
WRZESIEŃ
1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego
7 IX 10.00 Platforma G-suite – szkolenie
10 IX 13.00 e-dziennik – szkolenie
25 IX 17.00 Zebranie wyborcze Samorządu Uczniowskiego
29 IX 19.00 Zebranie wyborcze Rady Rodziców
PAŹDZIERNIK
1 XMiędzynarodowy Dzień Muzyki
8 X16.00Koncert dla Seniorów – Restauracja Wschowianka
14 X   Dzień Edukacji Narodowej
16 -22 X fb Dni z Janem Pawłem II – publikacja nagrań na szkolnym profilu społecznościowym facebook
17 X 16.00 Promocja książki p. Karola Muszkiety o K. Kurpińskim – CKiR we Wschowie. Koncert uczniów i nauczycieli
LISTOPAD
1 XI   Wszystkich Świętych
2 XI   Dodatkowy dzień wolny
11 XI   Święto Niepodległości
23 XI9.00Rada Pedagogiczna on-line
24-26 XI   Konferencja naukowa on-line „Dydaktyka perkusyjna w Polsce” (Sz. Franek, W. Kowalczyk)
GRUDZIEŃ
2 XII10-14Konferencja on-line „Lider w czasie pandemii” (K. Turowska)
5 XIIOdsłonięcie tablicy pamiątkowej w Łupicach – oprawa muzyczna A. Erenfeld, A. Nowak
10 XII10.00Rada Pedagogiczna on-line
17 XII 10.00 Szkolenie on-line „Higiena pracy głosu w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym” (Rada Pedagogiczna)
17-18 XIISzkolny konkurs wiedzy „Beethoven Q&A”
22 XIIPodsumowanie Roku Beethovena
23-31 XII   Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
1 I   Nowy Rok – dzień wolny
4-17 I   Ferie zimowe
22 I 10.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
29 I   8.30Lider w czasie pandemii” – konferencja CEA dla dyrektorów
     
LUTY
17 II10.00„Zamówienia publiczne” – szkolenie (K. Turowska, J. Buchowska)
18 II 10.00 Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące rekrutacji
  18 II 9.00   „Prowadzenie sekretariatu” – szkolenie (D. Banach)
  22-26 II   Wirtualna Akademia Pianistyczna (A. Muszkieta-Sierota, K. Turowska)
MARZEC
3 IIISpotkanie regionalne dyrektorów – Gorzów Wlkp. (K. Turowska)
5 III„Jak dbać o motywację do nauki?” – szkolenie (K. Turowska)
6 III   Dzień Patrona (Samorząd Uczniowski)  
17 IIISzkolenie kadry kierowniczej – „Ocena pracy”
19 III„Monitoring działań w szkole w zakresie BHP” – wizytator
22-23 IIISeminarium perkusyjne on-line – Kolbuszowa (Sz. Franek, W. Kowalczyk)
23 III„Dostępność cyfrowa” – CEA (K. Turowska, B. Holewczyńska)
25-26 IIIKonferencja pianistyczna – Łódź (K. Turowska)
30 III Przesłuchanie techniczne – flet (on-line)
KWIECIEŃ
1-6 IV   Wiosenna przerwa świąteczna
 8 IV 9 – 13 Szkolenie Rady Pedagogicznej „Wystąpienia publiczne, prowadzenie zebrań przez nauczycieli” (on-line)
12 IV Popis klasy fletu (on-line)
26 IV14.00Przesłuchanie techniczne – skrzypce
30 IVPrzesłuchanie techniczne klasy perkusji (Sz. Franek)
MAJ
1 V   Święto Pracy
3 V   Święto Konstytucji 3 Maja
6 V11-14.30DSAiE – konferencja (dyrektor, księgowa)
10 VPrzesłuchanie techniczne – saksofon (E. Biedrzycka)
10-14 V   Drzwi Otwarte
11 V„Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży” – Szkolenie on-line prof. Konaszkiewicz (E. Biedrzycka)
11 V16.00 Koncert dla przedszkoli
13 V14.00Przesłuchanie techniczne klasy perkusji (W. Kowalczyk)
14 V10-12Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
21 V   Egzaminy wstępne
26 V16.00Klasowy Konkurs Perkusyjny w związku z Rokiem Konstytucji 3 Maja
28 VWarsztaty rytmiczne – Nowy Tomyśl (Z. Bera)
CZERWIEC
1 VI 17.00Pasowanie uczniów klas pierwszych
2 VI16.00 Szkolny konkurs pianistyczny „Za kotarą”
4 VI   Dodatkowy dzień wolny
10-17 VI   Przesłuchania promocyjne i końcowe
18 VI   Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
21 VI   Estrada Absolwentów
25 VI   Zakończenie zajęć
26 VI – 31 VIII   Ferie letnie